Lazer Liposuction (Navigasyon kontrollü lazer lipoliz sistemi) nedir? nasıl bir uygulama? (Op. Dr. Zekeriye KUL)

 Zekeriya Kul kimdir? Kısaca bahseder misiniz?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki tıp eğitimimden sonra, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ihtisasına başladım. Brezilya da, Belvedere Clinic'te Dr César Arrunategui ile birlikte estetik meme cerrahisi ve vücut şekillendirici cerrahi üzerine çalışmalarda bulundum. Ivo Pitanguy Institute'de klasik ve endoskopik yüz germe cerrahisi ile ilgili eğitim aldım. Saç cerrahisi alanındaki çalışmalarımıPorto Allegre'de Dr Carlos Uebel ile birlikte yürüttüm. 2006 yılında Japonya-Yokohama Cellport Clinic'te Dr Kotaro Yoshimura ile birlikte CAL( cell assisted lipotransfer) yöntemi kullanılarakgerçekleştirilen  "breast augmentation"(meme büyütme) ameliyatlarına  katıldım.Fransa'da Dr. Henry Delmar ile birlikte Endoskopik Aksiller Meme Büyültme tekniği üzerine tecrübelerimigeliştirdim. Şu an,İstanbul'da ve yarı zamanlı olarak Dubai'de  Estetik, Plastikve RekonstrüktifCerrahi Uzmanı olarakolarak çalışmalarımadevam etmekteyim.
Özel ilgi alanım olan Estetik Ameliyatlar;
-Meme büyütme ameliyatı(Endoskopik aksiller-koltuk altı- meme büyütme ameliyatı)
-Meme küçültme ameliyatı(medial pediküllü, central pediküllü meme küçültme ameliyatı)
-Karın germe ameliyatı(yüksek yan gerilimli karın germe ameliyatı)
-Rinoplasti(açık teknik rinoplasti)
-Liposuction(Lipocontrol ile lazer lipoliz, Bodyjet ile water asissted liposuction)
-yağ enjeksiyonu(BEAULI )
-Yüz germe(Macs lift, endoskopik yüz germe)
-Kaş kaldırma(endoskopik kaş kaldırma)
-Saç cerrahisi(FUE )
-Migren cerrahisi

Navigasyon kontrollü lazer lipoliz sistemi nedir?
Lazer teknolojisinin liposuction operasyonlarında kullanılması ile; klasik liposuction operasyonlarında rastladığımız uzun süre iş hayatından kopma, uzun süren morluk ve şişlikler, deri yüzeyinde düzensizlikler ve deride gevşeklik, sarkma gibi problemlerin oldukça azaldığını görüyoruz. Her şeyden önemlisi, lazer enerjisinin deri altında oluşturduğu ısı ve ardından kollajen üretimindeki artış; deride sıkılaşma sağlıyor ki bu durum bizim liposuction yaptığımız her hastada ortaya çıkmasını istediğimiz bir durum. Lazer liposuction tekniklerini daha güvenli kılmak için uzun süren araştırmalar neticesinde geliştirilen  Lipocontrol cihazı lazer liposuctionun oldukça güvenli ve kontrollü gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylı olan Lipocontrol cihazı deri altında biriken yağların, uydu teknolojisinde kullanılan navigasyon sistemi ile taranarak daha hassas ve dikkatli bir şekilde eritilmesini sağlıyor.
Klasik liposaction operasyonlarından farkı nedir?
Klasik  liposuction  ve diğer lazer liposuction tekniklerinde cerrah tümüyle deri altındaki yağ miktarının erime miktarını tecrübesi ile ve derinin ısınma seviyesini hissederek tespit ederken, bu tespit ve değerlendirme liposuction öncesinde deri altına enjekte ettiğimiz sıvının etkisiyle oldukça zorlaşıyor ve yanlış neticeler sunabiliyor. Bu nedenle deri altında belli bölgelerde yağ tabakasının daha fazla, belli bölgelerde ise daha az erimesine bağlı olarak deride düzensiz bir görünüm ortaya çıkabiliyor.  Lipocontrol cihazı ise , lazer ışınlarını sadece istenmeyen yağların eriyebileceği kadar ve deri altındaki yağ tabakasının her bölgesine eşit miktarda gönderiyor. Cerrah sadece subjektif olarak değil, navigasyon yardımı ile cihazın ekranında hangi bölgede yağın tümüyle eriyip nereler hala çalışılması gerektiğini görüyor. Bununla birlikte erimemiş yağ hücreleri ortadan kalkana kadar lazer atışı devam ederken, erimesi gereken yağ  miktarı sona erdiğinde cihaz, lazer atışını otomatik olarak durduruyor. Gene operasyon öncesinde cerrah tarafından sınırları çizilip belirlenmiş yağlı alanın dışına çıkıldığında; Lipocontrol lazer atışını  durduruyor. Bütün bu işlemler yağlı bölgeyi işlem süresince tarayan navigasyon sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Yağ hücreleri işlem sırasında verilen lazer ışınları ile geri dönüşümsüz olarak parçalanıyor ve sıvılaştırılıyor, sıvılaşmış yağ hücreleri ise kolayca dış ortama aspire edilebiliyor. Yağlanmanın fazla olmadığı alanlarda ise yağı dış ortama aspire etmeye gerek kalmıyor vücut tarafından haftalar içinde erimiş yağlar  atılıyor. Bu da gene klasik liposuction tekniklerinden farkı olarak karşımıza çıkıyor.Bununla birlikte lazer ışınları ısıtıcı etkisiyle derinin toparlanmasını daha sıkı bir görünüm ortaya çıkarmasını sağlıyor. Çünkü deri altındaki ısınma kollajen üretimine yol açıyor. Böylece yağ alınan bölgede sarkma ortaya çıkması da önlenmiş oluyor ki, klasik liposuction tekniklerinde karşılaştığımız en büyük sorun derinin toparlamasıdır.
 
·Navigasyonlu lipoliz uygulanırken ve uygulama sonrasında acı duyulur mu?
Lokal anestezi altında gerçekleştirilebildiği için hastanede kalmak gerekmiyor. Lokal anestezi çalışılan bölgeyi tamamen uyuşturduğu içinişlem süresince ve sonrasında ağrı duyulmuyor. Ayrıca lazer ışınları kanamanın önüne geçerek morluk oluşmasını engelliyor ve klasik liposuctionlara göre aylarca korse giyilmesi gerekmiyor.İşlemin hızlı olması, operasyon süresini ve normal günlük aktivitelerinize dönme sürenizi oldukça kısaltıyor.
 
Navigasyonlu lipoliz ile tedavi süresi ne kadardır? Uygulama işlemi ne kadar sürede gerçekleşiyor?
Bu sistemin klasik tekniklere hatta diğer lazer liposuction tekniklerine göre üstünlüklerinden biri de cerrah tarafından kolay ve güvenle uygulanabilmesidir. Cerrahın ve cihazın kontrolü altında yürüyen işlem böylece daha kısa sürede tamamlanıyor. çünkü Cerrah erimiş yağlı alanları ekranda gördüğü için gereksiz olarak o bölgelere tekrar çalışmak durumunda kalmıyor. yaklaşık 30-45 dk gibi bir sürede bir bölgenin lazer lipoliz işlemi tamamlanmış oluyor.
Uygulama için geliştirilen güvenli cihazdan bahseder misiniz?
Lipocontrol, yağ dokusu içinde en iyi hacimsel ısınma sağlayan, ciltte kontrollü ve güvenli bir ısı artışı neticesinde kollajen üretimini artırarak sıkılaşmaya neden olan, kanamayı önleyecek kadar damarlarda büzülmeye neden olan; 980 nm dalga boyu kullanır.Diod lazer lipoliz cihazlarının son jenerasyonu olan Lipocontrol ek olaral navigasyon sistemi ile çalışma imkanı sunduğu için bu bahsettiğimiz, yağ hücrelerini parçalayan ısınma etkisini kontrollü olarak sağlar.
Navigasyon sisteminin uygulama esnasında ne gibi avantajları oluyor?
Öncelikle çalışılacak alanın sısnırları navigasyon sistemine tanıtılıyor, böylece bu alanın dışında gereksiz lazer atışının önüne geçilmiş olur. Nitekim, bu sınırların dışına çıkıldığında lazer atışı otomatik olarak durur.Ayrıca 1 cm3 yağ dokusu için vermeyi planladığımız enerji miktarını cihaza tanımladığımız zaman bu enerji miktarına bir bölgede ulaşıldığı zaman o bölgede cihaz gene  lazer atışı yapmıyor. çalışılan alandaki lazer miktarı, kanülün gezdiği bölge ekranda takip edilebiliyor ve bütün bunlar cerrahın daha kontrollü , daha rahat  çalışmasını sağlıyor.
Yöntem vücudun hangi bölgelerinde başarılı sonuçlar veriyor?
Yöntem; özellikle, karın, kalça, basen, kol çene altı, bel, sırt ve bacaklarda başarılı sonuçlar veriyor.Aslına bakarsanız, klasik liposuction uygulanabilen bütün bölgelerde çalışabiliyoruz. Sadece bölgelere göre verdiğimiz enerji miktarı değişiklik gösteriyor.
 
Uygulamanın ardından yağ hücrelerinin geri dönüşümü olur mu?
Lazer lipolizdeki çalışma felsefesi; lazer ışınlarının yağ dokusu içinde ısıya dönüşmesi, ısının ise yağ hücerelerini geri dönüşümsüz olarak parçalamasıdır.Ancak burada önemli olan şey; yeterli enerji miktarı ve ısınma etkisinin o bölgede elde edilmesidir.
Lipocontrol ile lazer liposactionda lazer enerjisi ile amaçlanan şeyler nelerdir?
Lazer enerjisi ile amaçlanan iki şey var;
1. Lazer enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi, bu ısı enerjisinin ise yağları parçalaması
2. Lazer enerjisinin cilt altında ısınma etkisi ve kollajen üretiminde artış sağlaması ile  deride sıkılaşma meydana gelmesi.
3. Küçük damarların büzülerek kanama ve morluk oluşmasının önlenmesi.
İdeal dalga boyu nasıl olmalıdır?
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki yağ hücerelerinin geri dönüşümsüz ortadan kaldırılması için ve ciltte sıkılaşma etkisinin elde edilmesi için en uygun teknoloji 980 nm  dalga boylu diod lazerdir(Benjamin Wassmer et al, Comparative Study of Wavelengths for laser lipolysis, Photomedicine and Laser Surgery, 2009) Bu etkiler lazer enerjisinin yağ dokusu tarafından emilip ısıya dönüştürülmesi ile ortaya çıkar.Sadece infrared (alga boyu 750-1000 nm arasında değişir) dalga buyuna yakın lazer ışınları kontrollü ısınma sağlar. oysa  1064 nm gibi düşük emilim gösteren dalga boyları  lazerın çıkış noktasından itibaren daha geniş bir sahayı etkiler bu da cerrahın çalışacağı alandaki seçiciliği azaltır, çevre dokuların zarar görme ihtimalini ortaya çıkarır. 1320 ve 1440 nm gibi yüksek emilimli dalga boyuna sahip lazerler ise oldukça küçük bir alanı etkileyerek ciltte lokal aşırı ısınmaya neden olur ve cerrahın kontrollü çalışmasını engeller.Lipocontrol ise en iyi volümetrik ısınma sağlayan, ciltte kontrollü ve güvenli bir ısı artışı neticesinde kollajen üretimini artırarak sıkılaşmaya neden olan kanamayı önleyecek kadar damarlarda büzülmeye neden olan 980 nm dalga boyu kullanır.
Lipocontrol ile lazer liposaction nasıl yapılıyor?
Aslına bakarsanız Lipocontrol ile  lazer liposuction için hasta seçimi ve cerrahın yaklaşımı diğer liposuctionlar için var olan kurallardan pek farklı değil. Yani gene aşırı şişman ve kilolu insanlar için önermiyoruz. Klasik liposuction işlemleri için geçerli olan; "liposuction zayıflama değil vücut şekillendirme operasyonudur" kuralı burada da geçerli.
Operasyon öncesinde  uygulama yapılacak bölgenin yağ kalınlığını değerlendiriyor ve ardından bu bölgeye lokal anestezik sıvı enjeksiyonu yapıyoruz, böylece işlem sırasında ve sonrası dönemde herhangi bir ağrı duymanızı önlemiş oluyoruz. Bundan sonraki adım  her  1 cm yağ dokusu için kalıcı etki sağlayacak  lazer enerji miktarını tespit etmektir. Ardından lazer ve navigasyon probunu kanüle adapte edip lazer lipoliz yapılacak bölgenin sınırlarını çizerek , çalışılacak alanı navigasyon sistemine tanıtıyoruz. böylece çalışma süresince kanülün gidip geldiği bölgeleri ekranda görüyor, ısınma miktarını takip edebiliyor, yağ erime işlemi tamamlanmış bölgede gereksiz olarak çalışmayı sürdürmüyoruz.
 
Navigasyon kontrollü lazer lipoliz işlemi pahalı mıdır?
Lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için klasik liposuction teknikleri ile arasında operasyon ücreti konusunda büyük fark bulunmuyor.
YORUMLAR
Ad Soyad  
Rumuz  
Yorum    
Görüntülenecek veri yok

Benzer Başlıklar

Yağı azaltın, tadı değil!

Diyete başlayanların birincil olarak yaptığı değişikliklerdendir yağı azaltmak. Ama tabii yağı azaltınca, bazılarımız için yemekle...

Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi (Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ)

Ozon tedavisinin gün geçtikçe sağlıklta kullanım alanları genişlemekte. Yeni bir yöntem olan ozonterapi ile bel-boyun fıtığı gibi ...

Tarzınız sizi eleveriyor

Diyet yapmadığınız zamanlarda, akşam yemeklerinde yedikleriniz, kilo vermedeki başarınızda belirleyici rol oynar.

Sabah mı yapsam, yoksa akşam mı?

Her şeyi mükemmel yapmak isteyen, detay düşkünlerine duyurulur.Egzersizin sabah erken, ya da akşam üzeri yapılanı daha makbul oluy...
Powered By Nar Bilişim