İÇME SULARINDA KALİTE ÖLÇÜTLERİ

İsmail Hakkı Tekiner

 

 

 

 

 

 

İÇME SULARINDA KALİTE ÖLÇÜTLERİ

 

 

Sevgili Okuyucularım,

 

Sıcak günler geçiriyoruz. Su tüketimi ılık ve serin günlere göre daha fazla arttı. Hemen herkesin elinde içmeye hazır ambalajlarda farklı marka su şişeleri görüyoruz. Evlerimize, ofislere ve toplu yaşam alanlarına daha sık büyük hacimli ambalajında içme suyu alıyoruz. Tüketiciler kişisel tat alma ve fiyat aralığına göre marka tercihlerini tercih yapmaktalar. Pekala, çeşmeden ya da ambalaj içinde tüketilen suyun kalite ölçütlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur. Su, insan sağlığına potansiyel tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta yabancı madde, mikro-organizma ile parazitler içermiyorsa sağlığa uygun ve temiz kabul edilir. Ayrıca, size ulaşana kadar sağlığınızı korumak amacıyla geçirdiği işlemler suların fiziksel, kimyasal, radyoaktif ve mikrobiyolojik parametre değerlerinin aşılmasına, suyun kalite standartlarının dışına çıkılmasına veya suların kirlenmesinde herhangi bir artışa neden olmamalıdır.

 

             İçme ve kullanma sularında mikrobiyolojik parametreler (E. Coli, Enterokok Koliform bakteri, P. Aeruginosa, Fekal koliform bakteri, Salmonella, Clostridium Perfiringens, Patojen Staphylococlar, 22 °C’de koloni sayısı, 37 °C’de koloni sayısı, Parazitler, diğer mikroskobik canlılar), kimyasal parametreler (Akrilamid, arsenik, kadmiyum, kurşun, siyanür, florür, civa, nitrat, nitrit, vinil klorür vb), gösterge parametreleri (alüminyum, klorür, C. Perfringens, pH, iletkenlik, renk, bulanıklık vb)  ve radyoaktivite (trityum, toplam gösterge dozu) başlıkları altında çok sayıda parametreye bakılması gerekmektedir. İçme sularında kontrol izlemesinde 13 adet parametre takip edilmektedir. Bunlar; renk, bulanıklık, koku, tat, iletkenlik, pH, amonyum, alüminyum, demir ile mikrobiyal patojenler C. perfringens, E. coli, koliform bakteri, Pseudomonas aeruginosa ve 22 °C-37 °C’de koloni sayısıdır.

 

Yetişkin bir insan vücudunun ortalama %50-60’ı sudan oluşmaktadır. Su, yaşamsal faaliyetlerimiz için bu kadar önemliyken ve kalite ölçütleri açısından çok sayıda parametresi takip edilirken çeşmelerimizden akan ya da hazır ambalajlanmış olarak tükettiğimiz içme suları acaba ne kadar sağlıklılar?

 

Onüçüncü yazımda SU konusuna devam edecek; gündemde olan hangi tür suyu (çeşme, mineral, kaynak, hazır ambalajlanmış gibi), hangi ambalaj içinde (cam, Polikarbonat vb) ve hangi gösterge parametrelerini tercih edelim (pH), kapınıza kadar getirilip satılan su arıtma cihazları yeterli midir gibi soruların bilimsel yanıtları birlikte arayacağız.

 

İki hafta sonra yeni yazımda tekrar buluşana kadar sağlık ve esenlikle kalın.

 

 

İsmail Hakkı TEKİNER


İstanbul Aydın Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Doktora Programı

Alexander von Humboldt Vakfı Gıda Güvenliği Genetik Araştırma Laboratuvarı

 

 

Yazarın diğer yazıları için tıklayınız: http://www.diyetonline.com/Ismail_Hakki_Tekiner-yazar-274.aspx

YORUMLAR
Ad Soyad  
Rumuz  
Yorum    
Görüntülenecek veri yok

Diğer Makaleler

Powered By Nar Bilişim