BİZ DE VARIZ!

İsmail Hakkı Tekiner

 

 

 

 

BİZ DE VARIZ!

Sevgili Okuyucularım,

Biz de varız! Nihayet…

The Newyork Times http://www.nytimes.com/2013/09/17/health/cdc-report-finds-23000-deaths-a-year-from-antibiotic-resistant-infections.html?_r=0 bu konuyu yakın zamanda manşetten gündeme taşımıştı…

Antibiyotik Direnci Gelişimi ve Gıda Güvenliği – 3 başlıklı yazımın kapanışında bahsettiğim 2012 yılı sonunda, INTENC Türk-Alman Yoğunlaştırılmış Bilimsel İşbirliği Destekleme Programı kapsamında, Prof. Dr. Haydar Özpınar ve Prof. Dr. Ewald Usleber’in yürütücülüğünde, Doç. Dr. Ömer Akıneden ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ nın katılımıyla ortaklaşa proje teklifimiz desteklenmeye uygun bulunmuş olup; TÜBTAK ve Almanya BMBF resmi sitelerinde duyurulmuştur.

“Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz (ESBL) üreten Enterobacteriaceae suşlarının gıdalarda moleküler epidemiyolojisi ve Türkiye’ de halk sağlığı açısından risk değerlendirmesi” başlıklı projemizin otuz altı ay sürmesi planlanan projemiz, Ülkemiz için kapsamı ve içeriği bakımından Gıda Bilimi açısından BİR İLK olacaktır. Elde edilecek sonuçlar, Halk Sağlığı ve Klinik araştırmalar için eksik bir korelasyonun ortaya konulması için fırsattır.

Bu çalışma ile uluslararası bilimsel arenada artık bu konu üzerine biz de varız! Nihayet…

Çünkü;

Önümüzdeki yıllarda direnç mekanizmalarının artacağını öngörerek bu konuda alınacak önleyici tedbirler açısından Sağlık Bilimleri uzmanlarına antibiyotiğe dirençli bakterilerin ve/veya direnç genlerinin gıdalar yoluyla yayılması hakkında katkılar ve mültidisipliner koordinasyon sağlanacaktır. Ulusal antibiyotik kullanımı politikalarını belirleyen kurumlar ve resmi otoritelere veriler yardımıyla destek olmak, bulguları kullanarak uluslararası bilimsel ağlara katılmak ve verileri uluslararası ortamda meslektaşlarımızla paylaşmak hedeflenmiştir…

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) patojen mikroorganizmalarda antibiyotiklere karşı gelişen direnç durumunun efektif ve epidemiyolojik olarak ses getirici bir sürveyan sistemi ile takibini halk sağlığı açısından ilk iki esas hedef olarak koymaktadır (WHO, 2001; Stelling ve ark. 2005). Bu konuda yapılan araştırmalar üç önemli prensip ortaya koymaktadır: (1)düşük doz terapötik amaçlı olmayan antibiyotiklerin kullanımı direnç gelişiminde rol oynamaktadır (2)insanlarda kullanılan antibiyotiklere direnç mekanizmaları hayvanlarda kullanılanlarla benzerlik taşımaktadır ve (3) direnç genleri insan intestinal florasında var olan bakterilere gıda zinciri yoluyla yayılmaktadır (Cogliani ve ark. 2011).

Literatürde klinik bilimler ve gıda bilimi bakımından antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların epidemiyolojisi, moleküler yöntemlerle her geçen gün yeni suşların tanımlanmasıyla birlikte daha fazla önem kazanmakta ve mültidisipliner işbirliği gerektirmektedir. On yıllarda, bu konuya daha geniş perspektiflerden bakılmış olup; ekolojik bilimler dahil olmak üzere çok geniş kapsamlı araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.

Hazırlıkların başladığı bugünlerde, aradan geçen zamanda elbette başka konulara değineceğiz.

Bu konuyla ilgili ilk sonuçları da (akademik kurallar müsaade ettiği sürece) sizlerle paylaşamaya çalışacağım.

 

Yeni bir konuda yakın zamanda tekrar buluşana kadar esenlikle kalın…

 

İsmail Hakkı TEKİNER

İstanbul Aydın Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Doktora Programı

AvH Vakfı Gıda Moleküler Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı

 

Yazarın diğer yazıları için tıklayınız: http://www.diyetonline.com/Ismail_Hakki_Tekiner-yazar-274.aspx

YORUMLAR
Ad Soyad  
Rumuz  
Yorum    
Görüntülenecek veri yok

Diğer Makaleler

Powered By Nar Bilişim